Read more

Hladan

Kad ti četrdeset zima skoli čelo i nagrdi rovom polje što je sjalo, privlačna ti mladost – gordo ruho belo – biće jedan dronjak koji vredi malo. I upitan tada: Šta je sa lepotom, kud se tvojih mladih dana blago dede? “U usahlom oku”, ako dodaš potom to će biti stid i reči što ne […]

Read more

Evo Vam

Izliće se, odavde, sokakom iz snova, po čoveku vaša debljina što ubija, ja vam pokazah samo kutiju stihova ja – jeftinih reči rasipnik i trošadžija. Vama, muškarače, brkovi su od kupusa iz nepojedenog ščija što klapi. Vi, ženo, imate belila neka gusta, žmirkate ko ostriga kad je rak ošapi. Svi se vi na pesničko srce […]

Read more

Spomenik podigoh sebi

Podigoh spomenik što nije rukom tvoren, neće mu prilaze zaboraviti puk. Celom se ponosnim uzneo nepokoren nad Aleksandrov ratni luk. Ne, smrti nisam plen; moj duh sa lirom svetom van sudbe sveg što mre, nadživeće mi prah. slavan ću ostati dok traje sa planetom bar jednog pesnika dah. O meni, Rusijom živ glas proneće ljudi, […]

Read more

Danas

Predugo sam razmišljala kako da započnem ovaj tekst. Kako god da napišem neki bi me direktno shvatili, a malo njih bi razumjelo o čemu govorim. Naime, živimo u okrutnoj okolini gdje se previše priča a zaista se malo zna. Mi smo jedna korica od bezbroj stranica, a osuđivani smo na osnovu nje. O nepravdi se […]

Read more

Dođi

Dođi, dođi, ko god da jesi, bilo da bježiš, tražiš ili lutaš, to više važno nije. Dođi, ovde ne broje se grijesi, čak i ako si posrnuo hiljadu puta, dođi, dođi, dođi što prije.