Read more

Beda

Čovek koga nikad nisi video onaj je koji te održava, onaj koji će možda doći jednog dana. On nije napolju na ulicama niti u zgradama niti na stadionima ili ako je tamo mora da sam ga promašio. On nije neki od naših predsednika guvernera ili glumaca. Pitam se ima li ga negde. Hodam ulicama pored […]

Read more

Mamurluk

Verovatno sam ih imao više od bilo koga živog i još me nisu ubili, mada neka od tih jutara kao da su bila odvratno blizu smrti. Kao što znate, najgore je piti na prazan stomak, paleći jednu za drugom i sabijajući mnogobrojne raznolike zdravice. Najgori mamurluci su kada se probudiš i shvatiš da si uradio nešto […]

Read more

Magla i mjesečina

“Ona to ne zna, ona gleda mimo mene, nekud u daljinu gdje nisam ja, ni ova zemlja. Ni ova sigurnost. Ko bi znao zašto ona ne voli sigurnost. Zar čovjek nije stvoren za mir? A ovdje je mir. Sve sto je izvan dohvata naše ruke, sve što nije potpuno naše, s čim nismo srasli tako […]