Read more

Koje je boje? Zeleno ili bijelo?

Dva su vrapčića u proljeće bezbrižno čavrljala, na grani vrbe. Jedan se udobno smjestio na vrhu vrbe, a drugi u račvama iz kojih se vrba granala. “Baš je krasno ovo zeleno lišće.” Vrapčić u račvama to shvati kao izazov, pa odbrusi: “Zeleno? Zar si ti slijep? Bijelo je!” Onaj s vrha ljuto odbrusi: “Slijep si ti! Lišće je zeleno!” Onog gore […]

Read more

Ribe znaju

Jednog dana šetajući pored rijeke sa svojim prijateljem, Zen učitelj reče: – Pogledaj ribe, tako su mirne i zadovoljne, one znaju tajnu sreće . . . – Ti ne možeš znati šta ribe znaju – primjeti njegov prijatelj – jer ti nikada nisi bio riba.. – A kako ti možeš znati šta ja znam, kad […]

Read more

Ljubav

Jednoga dana žena koja je imala veoma dugu kosu zamolila je svog muža da joj kupi češalj za kosu. Čovjek se osjećao rastuženo i rekao joj je “ne mogu”. Objasnio je da nema dovoljno novca čak ni da popravi kaiš na satu koji mu je pukao. Ona nije insistirala. Sljedećeg dana kada je čovjek prolazio […]

Read more

Drveni sanduk

Jedan ostareli zemljoradnik više nije imao snage da radi u polju. Sav teret poslova pao je na njegovog sina, koji je čitave dane provodio radeći, a predveče vraćajući se kući, zaticao bi svog ostarelog oca kako sedi na klupi ispred kuće. “Više nije ni od kakve korist” – razmišljao je njegov sin – “ništa više […]