Read more

SDA je jednako SNSD

Danas sam postala prava političarka, govorila sam neistinu u Domu naroda i zloupotrijebila Poslovnik. Lagala sam i to svjesno i namjerno! Izrazila sumnju u glasanje, iako nisam sumnjala. Tražila pojedinačno izjašnjavanje, iako sam vjerovala u rezultate. Govor istine pobjedila je želja da oni sami sebe čuju, da se svaki ponaosob i naglas izjasni. I zaista, […]

Read more

Visočku djecu drogom snadbijevaju oni koji jesu u uskoj vezi s politikom i policijom!

U Visokom postoji sprega politike, policije i podzemlja ?! Je li ovo neka strogo čuvana tajna ili samo plod politikanstva i kupnja poena „na vrijeme“, ili pak samo licemjerstvo? Gospodo, možda su nam oči vezane dvadeset i kusur godina. Možda! Možda u Visokom ima 8.000 nezaposlenih, a možda je i prosječna plata pretposljednja najniža u […]