Read more

Vršiti dužnost direktora Doma zdravlja nakon svega što je učinila Općina je ispod svakog profesionalnog i ljudskog dostojanstva

U četvrtak je Upravi odbor donio novi Pravilnik o radu koji nije usklađen sa Zakonom o radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Kolektivnim ugovorom. Ovim pravilnikom je Upravni odbor prisvojio ovlasti direktora u velikoj mjeri tako da direktor postaje samo marioneta u rukama Upravnog odbora. Odnosno osnivača. Osim toga nakon višemjesečnog dopisivanja između Ministarstva zdravstva, […]

Read more

Prijavio sam policiju policiji

Sinoć oko 20:25h, koju minutu pred iftar krenuo sam sa porodicom u goste prijateljima. Na Kraljevcu, upali se crveno svijetlo na semaforu kod pekare. Ispred mene policijska Škoda Oktavija. Zastadoše djelić sekunde i hladno po gasu, svijetla obraza proletiše kroz crveno! Svirnem, neka znaju da sam ih vidio. Pali se zeleno i ja vozim prema […]

Read more

Neprofesionalna RTV Visoko uzrok bojkota na debatama: Vrijeme je za osudu i sankcije

Oglušivanje aktualne vlasti o provođenju Odluke Općinskog vijeća o imenovanju novog Nadzornog odbora JP RTV Visoko je ponovo rezultiralo bojkotom učešća pojedinih političkih subjekata u direktnom obraćanju građanima u večerašnjoj TV debati načelničkih kandidata, čime je građanima direktno uskraćena mogućnost uvida u programske ciljeve svih političkih subjekata. Neprofesionalnost voditelja koji je više nego očigledno emisiju […]

Read more

Dijabetes nije video igrica!

Sad ću reći nešto kao mama, kao čovjek, kao prijateljica i suučesnica u bolu ljudi koji boluju od dijabetesa. Dijabetes je izuzetno skupa bolest ako se gleda budžetski preventivno, ali ako se gleda preventivno ljudskom životu i zdravlju onda nema te budžetske prevencije koja može platiti oči, bubrege, nogu, ili zivot jednog dobro nekontrolisanog dijabetičara. […]