Read more

Hljeb

Parobrod spreman. More se koleba. Pošljednji plamen na zapadu trne; Suton se rađa i s jesenjeg neba Polako pada na hridine crne. Paluba puna. Ruke uzdignute Pozdrave šalju i rupcima mašu. U mnoštvu ovom vidim čeljad našu, Naslonili se na pervaz pa ćute… Zemljaci moji, dokle ćete, dokle? “Tamo daleko! Jer nas usud prokle I […]

Read more

Ne Svraćajte

Da, naravno, biću tu ako nisam napolju, ne kucajte ako su svetla pogašena, ili ako čujete glasove, ili možda čitam Prusta. Ako neko proturi Prusta ispod mojih vrata ili neku od njegovih kostiju za moju čorbu i ne mogu da vam zajmim novac ni telefon ili ono što je ostalo od mojih kola. Mada možete […]

Read more

Koje je boje? Zeleno ili bijelo?

Dva su vrapčića u proljeće bezbrižno čavrljala, na grani vrbe. Jedan se udobno smjestio na vrhu vrbe, a drugi u račvama iz kojih se vrba granala. “Baš je krasno ovo zeleno lišće.” Vrapčić u račvama to shvati kao izazov, pa odbrusi: “Zeleno? Zar si ti slijep? Bijelo je!” Onaj s vrha ljuto odbrusi: “Slijep si ti! Lišće je zeleno!” Onog gore […]

Read more

Ribe znaju

Jednog dana šetajući pored rijeke sa svojim prijateljem, Zen učitelj reče: – Pogledaj ribe, tako su mirne i zadovoljne, one znaju tajnu sreće . . . – Ti ne možeš znati šta ribe znaju – primjeti njegov prijatelj – jer ti nikada nisi bio riba.. – A kako ti možeš znati šta ja znam, kad […]

Read more

Ljubav

Jednoga dana žena koja je imala veoma dugu kosu zamolila je svog muža da joj kupi češalj za kosu. Čovjek se osjećao rastuženo i rekao joj je “ne mogu”. Objasnio je da nema dovoljno novca čak ni da popravi kaiš na satu koji mu je pukao. Ona nije insistirala. Sljedećeg dana kada je čovjek prolazio […]