Read more

Neki stid

Na zlo sam odavno već okornjačio, još jedino dobrota čista mene gane. O pete sam zavist okačio. Cvijetom moje zarasle su rane. Svaka himna meni je daleka. Drugima sam kao samom sebi. Mržnje sve, od ovoga svijeta, ljubav moju potopile ne bi. Pa ipak se katkad činim slabim, kad od srca um mi se otima. […]

Read more

Hladan

Kad ti četrdeset zima skoli čelo i nagrdi rovom polje što je sjalo, privlačna ti mladost – gordo ruho belo – biće jedan dronjak koji vredi malo. I upitan tada: Šta je sa lepotom, kud se tvojih mladih dana blago dede? “U usahlom oku”, ako dodaš potom to će biti stid i reči što ne […]

Read more

Evo Vam

Izliće se, odavde, sokakom iz snova, po čoveku vaša debljina što ubija, ja vam pokazah samo kutiju stihova ja – jeftinih reči rasipnik i trošadžija. Vama, muškarače, brkovi su od kupusa iz nepojedenog ščija što klapi. Vi, ženo, imate belila neka gusta, žmirkate ko ostriga kad je rak ošapi. Svi se vi na pesničko srce […]

Read more

Spomenik podigoh sebi

Podigoh spomenik što nije rukom tvoren, neće mu prilaze zaboraviti puk. Celom se ponosnim uzneo nepokoren nad Aleksandrov ratni luk. Ne, smrti nisam plen; moj duh sa lirom svetom van sudbe sveg što mre, nadživeće mi prah. slavan ću ostati dok traje sa planetom bar jednog pesnika dah. O meni, Rusijom živ glas proneće ljudi, […]

Read more

Danas

Predugo sam razmišljala kako da započnem ovaj tekst. Kako god da napišem neki bi me direktno shvatili, a malo njih bi razumjelo o čemu govorim. Naime, živimo u okrutnoj okolini gdje se previše priča a zaista se malo zna. Mi smo jedna korica od bezbroj stranica, a osuđivani smo na osnovu nje. O nepravdi se […]