Read more

Ja i ja smo se sreli

Svake večeri sam uživao u samoći… Samoća me je ispunjavala i davala mi je novi život… Taj hladni sobičak sa jednim prozorom iz kojeg je zjapila hladnoća je bio moj univerzum… Sa pogledom na jezero. Posmatrao sam pun Mjesec koji je plovio vaseljenom i sastajao se sa svojim odrazom, svojim drugim “ja”, u jezeru. Bili […]

Read more

Dva vuka u nama. Koji vuk pobjeđuje?

Jedan stari indijanac je pričao svom unuku slijedeću priču: – „U ljudima se odvija neprekidna bitka. Tu se stalno bore dva vuka. Jedan je ZAO – to je strah, gnjev, zavist, žalost, kajanje, pohlepa, nadmenost, samosažaljenje, krivica, ogorčenje, inferiornost, laži, lažni ponos, superiornost i ego. Drugi je DOBAR – to je radost, mir, ljubav, nada, vedrina, poniznost, dobrota, dobronamjernost, […]

Read more

Osmisli vlastitu igru života!

Hajde požuri, budi u korak s’ vremenom. Hajde požuri, izgubi sebe u ovom prokletstvu. Hajde požuri, ostavi ljubav po strani, izgubićeš sigurno u toj borbi. Hajde pouri, kasniš na posao, nemoj dopustiti drugima da napreduju. Hajde požuri, što bi mario za one koji nisu, sami su krivi. Hajde stani! Razmisli. Razmisli, zasto sebe da izgubim, […]

Read more

Potok kao primjer

Na potoku, koji je tekao kroz široku pustaru, sastaše se jednog jutra tri putnika, sva tri nepoznata jedan drugome: jedno momče, jedan sredovečni trgovac i jedan starac. Pored potoka bio je podignut jedan kamen i na njemu behu urezane ove reči: „Ovaj potok uzmi kao primer u svome životu.“ Odmarajući se kraj potoka, tri putnika […]

Read more

ZAŠTO VIČEMO?

Jednom je učitelj pitao svoje učenike: “Zašto ljudi viču kad su ljuti?” Učenici su razmišljali neko vreme: “Zato što izgubimo strpljenje – zato vičemo” – reče jedan “Ali, zašto bi vikao ako je osoba pored tebe?” – pita učitelj – “zar nije moguće govoriti tiho i lagano?” Učenici su davali još neke odgovore, ali nijedan […]