VIJESTI

Podignuta optužnica protiv majke koja je u Visokom otvorenom šakom udarila svoju kćerku (rođena 2021.)

Kantonalno tužilaštvo u Zenici podiglo je optužnicu protiv ženske osobe P. M., iz Sarajeva, jer je “dana 01.04.2021. godine, oko 13,30 sati, u Visokom, ispred kuće u kojoj žive njena
nana M. R. i tetka M. S., koja se nalazi u ulici … broj .., nakon što je ostavila svoju mldb.
kćerku Č.A. (rođena …2021. godine) u dječijim kolicima ispred, a ona ušla u kuću, pa joj
nana R. rekla da unese dijete kako ga ne bi udarilo auto, istoj se obratila riječima „Nemoj da ga udavim“ a potom izašla ispred kuće, u kojem momentu je mldb. Č.A. koja je plakala, iz kolica u naručje uzela njena tetka M. S. i krenula s djetetom u kuću, istu zaustavila, govoreći joj da će vidjeti šta će biti sa djetetom, potom zamahnula rukom i otvorenom šakom udarila svoju mldb. kćerku Č.A. u predjelu vrata, u čemu su je dalje spriječile tetka i nana koju je odgurnula od sebe, iako je bila svjesna da takvim svojim ponašanjem može ugroziti mir i tjelesnu cjelovitost ili psihičko zdravlje člana svoje porodice što je i htjela, kojom prilikom je M. R. udarila od štok vrata i povrijedila mali prst lijeve ruke, te ovakvim nasiljem, drskim ibezobzirnim ponašanjem ugrozila tjelesnu cjelovitost i psihički mir svoje mldb. kćerke Č.A. i svoje nane M. R., dakle, nasiljem i drskim ponašanjem ugrozila mir, tjelesnu cjelovitost i psihičko zdravlje člana porodice s kojim živi u zajedničkom domaćinstvu, čime je počinila krivično djelo nasilje u porodici iz člana 222. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH.”.

Visoko.co.ba / Redakcija

NAJNOVIJE

Na Vrh
Loading...