Read more

Za sve one političke subjekte koji misle da su plaćenim oglasom na facebooku riješili sva pitanja vođenja kampanje

Za sve one političke subjekte koji misle da su plaćenim oglasom na facebooku riješili sva pitanja vođenja kampanje: Politička komunikacija je područje koje obuhvaća složenu cjelinu odnosa između političkih aktera, medija i javnosti u svim oblicima komuniciranja vezanim za politiku u demokratskim, autoritarnim i totalitarnim društvima. Među ostalim oblicima, politička komunikacija obuhvaća politički marketing koji […]

Read more

Nek se zna ko je ko

Prema informacijama koje imam SDA, SBB, ASDA i SDP su danas bili složni u tome da na kolegiju vijeca sprijece da na dnevni red dodje tačka o kreditnom zaduženju kojim bi se rjesavao problem vodosnabdjevanja Gracanice i Mostra. Tek toliko da se zna ko je ko!