Read more

Bosanska legenda o stvaranju svijeta i čovjeka

“Zašto je Gospod Bog stvorio ovaj svijet? U to vrijeme bijaše jedan andeo Božji izabranik koji se zvao Satanael. On poče misliti da je veći od Gospoda Boga i, tako misleći, sjede na prijestolje Gospodnje. I dođe k njemu Mihael arkanđeo, anđeo vijeran Gospodu, i reče mu: Ustani, pogani, nije ti tu sjediti! I udari […]

Read more

Šta je nama Aliđun/Alđun – Ilindan

Narodne tradicije visočkog stanovništva prvi je zabiljažio M. Filipović. U studiji „Visočka nahija“ Filipović za Arnautoviće piše: „I sada je uvek o Ilindanu u ovom selu veliki „teferič“ muslimana iz okoline.“ Dalje piše. „Kod muslimana – karakter opštih slava imaju veliki narodni teferiči, poput zborova kod pravoslavnih, naročito na Ilindan, kad se silan svet iskuplja […]

Read more

Vrijeme je da se probudimo!

„Spavanje je prirodno, periodično i fiziološki reverzibilno stanje umanjene budnosti, koje karakterišu smanjena percepcija i reagovanje na spoljašnje draži. Može se definisati i kao nesvjesno stanje iz koga se osoba može probuditi senzornim ili drugim dražima.“ Da li se ovom definicijom, inače preuzeta sa wikipedije, može opisati način na koji su se građani Općine Visoko […]

Read more

Vlast nije zaslužila povjerenje!

Svjedoci smo nezahvane pozicije u kojoj se nalazi stanovništvo Općine Visoko. Nagomilani problemi koji se duži niz godina ne rješavaju postali su teret koji sve teže nosimo. Nezaposleni smo, bolesni smo, rupe na našim cestama su česta pojava, nemamo trotoare na prometnim saobraćajnicama, putevi zarasli u travu zbog čega su nam djeca u opasnosti svaki […]