Read more

Pet fragmenata kubističke kompozicije

1. – HAJKAČKI MENTALITET Koka i Hercegovina Šta je starije? Znanstvenici se usaglasiše da je koka starija od jajeta. Logično, dijete je uvijek mlađe od majke. Analogno: Tvorac-krava-tele. Jasno, sofisti svojim paralogizmima mogu sve izokrenuti pa reći da je tele majka krave. Ali, neka njima njihove paralogike u kojoj je sve kakofonično i haotično. Braniće […]

Read more

Vampirski pir nad sjenima istinske svetice, bosanske kraljice Katarine

Potpuna i objektivna informiranost o osnovnim povijesno-kulturološkim karakteristikama nastanka, razvoja i pada srednjevjekovnog kraljevskog grada Bobovac od velikog je značaja za pravilno sagledavanje pozadine nedavno probuđenog interesovanja Katoličke crkve za obilježavanje datuma smrti  bosanske kraljice Katarine Vukčić Kosača. Sudeći samo po vanjskim znacima, ta manifestacija je sve drugo samo ne služi na čast istini o […]

Read more

Gdje nestadoste Titovi oficiri? Vi koji ste se na vjernost otadžbini životom kleli?

Čije se zastave drsko viju po Bosni? Čije se ojkačke genocidne gange urlaju? Čije se uniforme nose? Ko doziva mefistofelovske protektore i patronisimuse? Svi sadašnji politički lideri podržavaju Dayton, tj. veleizdaju. Debelo su plaćeni, njihovi bližnji uposleni, a time i ucijenjeni da budu poslušne gluhonijeme marionete na koncima čije krajeve drže kreatori Novog svjetskog poretka. […]