Read more

Visoko gori a SDA se češlja

Poslije lokalnih izbora 2016. godine, u Visokom je formirana vlast koja radi tako kako radi, loše i netransparentno, pa je bilo za očekivati da se posliije raznoraznih anomalija, koje se i dalje javljaju (imenovanja rodbine, prijatelja i nesposobnih podobnika u odbore i na direktorske funkcije, jednostrano donošenje budžeta i netransparentno trošenje novaca), pojavi konstruktivna opozicija […]

Read more

DF je u Visoko uveo takav mrak da bi ga se postidio i Slobodan Milošević

Stranka DF je unijela u Visoko potpuno novi sistem informisanja javnosti o tome šta se dešava na sjednicama OVa. Njihov je probrani i odabrani vijećnik išao, po specijalnom nalogu aktuelne ljubičaste liste, u Državni arhiv Rumunije, s ciljem da pronađe adekvatnu dokumentaciju iz vremena Čaušeuskog koji je bio poznat po poštenju i transparentnosti, te da […]