Read more

Već na nekoliko sjednica prihvatamo/odbacujemo promjene u Upravnim i Nadzornim odborima i Komisijama

Završena 19. sjednica OV Visoko. Vrlo zanimljivo je da već na nekoliko sjednica prihvatamo/odbacujemo promjene u Upravnim i Nadzornim odborima i Komisijama. Kada smo nekad ranije imali tačku o imenovanjima za UO i NO pitala sam koji je kriterij i ko čini komisiju za izbor. Rekoše mi da će to raditi stučne osobe. Sam izbor […]

Read more

Završena je 14. sjednica Općinskog vijeća i zadnja u ovoj godini

Napraviću mali uvod. Naime, oduvijek me je zanimalo ljudsko ponašanje i tražila sam odgovore na to pitanje. Fakultet je bio mjesto gdje sam otkrila da nikad neću dobiti tačan i konačan odgovor na pitanje „Zašto se ljudi ponašaju kako se ponašaju“. Prvi „udarac“ je bio kada je na prijemnom ispitu profesor Dunđerović, vrsni socijalni psiholog, […]

Read more

Malograđanski mentalitet žene

Malograđanski mentalitet žene: – brine šta će drugi reći, iako tajno radi stvari koje misli da bi drugi osudili, – važno je da se uda za muža iz “poznate” porodice, – jedina vrijednost ka kojoj teži – udaja, – ogovaranje drugih, – stalno samohvaljenje pred drugima, a malo ili nikakavno samopoštovanje kada je sama sa […]