VIJESTI

Neformalna grupa građana: Obavijest za građane Visokog!

Danas, 23.05.2023.godine su se okupila neformalna grupa gradjana, intelektualaca, sa namjerom da probleme koji se gomilaju u Visokom već decenijama, počnu rješavati uz pomoć kompetetnih i stručnih lica iz raznih oblasti.

Prisutni su bili predstavnici Gradske uprave, Zavičajnog muzeja,Galerije Likum, Setup, Ars Tragovi, kao i prof. Ibrahim Krzović i reditelj Tarik Hodžić.

Teme koje su se obradjivale su pitanje urbanizacije Visokog, ekonomski i  infrastrukturalni razvoj, razvoj kulture i umjetnosti, arheološke lokacije u Visokom koje je potrebno tretirati, budući smijer Visokog uz jasnu viziju i plan.

Mišljenja smo, da je potrebno iznalaziti dugotočna rješenja koji će kontinuirano razvijati Visoko, kao kraljevskog i turističkog grada. Moramo da pratimo razvoj urbanih sredina 21.vijeka, uz njegovanje i oživljavanje naših historijskih ličnosti, kao i lokaliteta.

Želimo da slobodne umne ljude, intelektualce, vizionare, aktiviste okupimo na jednom mjestu sa kojima će se otvoreno razgovarati o stanju u našem društvu. Rješenja koja ponudimo za određeno polje našeg djelovanja, bit će prezentovana javnosti, gradskim viječnicima i gradonačelniku.

NAJNOVIJE

Na Vrh