VIJESTI

I pozicija i opozicija u Gradskom vijeću ocijenila Izvještaj JP Visoko Ekoenergija kao najbolji i jednoglasno ga usvojili

Na 28. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Visoko u drugoj tačci dnevnog reda “Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko u 2022. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2023. godinu i Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2022. godini” vijećnici i pozicije i opzicije su Izvještaj JP Visoko Ekoenergija okarakterisali kao najbolji i jednoglasno ga usvojili. Iz tog razloga objavljujemo izlaganje direktora ovog javnog preduzeća Amera Hindije.

– “JP Visoko Ekoenergija je kroz proteklu izvještajnu 2022.godinu prošlo kroz jedan jako turbulentan period. Prije svega tu navodim činjenicu jedne velike energetske krize koja je prije svega uzrokovana ratom između Rusije i Ukrajine koja je direktno uticala na formiranje cijena i svega onoga što se dešavalo u ovom dijelu energetskog sektora i u Bosni i Hercegovini. Ako uzmemo činjenicu da je Bosna i Hercegovina tako mala država da je njena pregovaračka moć u tom segmentu toliko mala, mi smo bili primorani da se prilagodimo cijenama na koje nismo mogli da utičemo. Ovdje na početku odmah potenciram cijene koje su tokom prošle godine dakle govorim o 2022.godini porasle čak četiri puta.

Industrijski potrošači najznačajniji za pozitivno poslovanje

Sama činjenica da smo u svim tim uslovima koji su nas zadesili prošle godine uspjeli da potrošimo i prodamo preko 7 miliona kubika gasa govori ipak da su naši korisnici bar donekle osviješćeni po pitanju korištenja ovog ekološki jako prihvatljivog energenta. To je otprilike porast od 10-15% u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče strukture korisnika koji su koristili gas u protekloj godini treba istaknuti da veči dio ove potrošnje otpada na industriju negdje oko 68%, dok je 29% domaćinstava, a 3% je malih komercijalnih potrošača.

Ako pričamo o prihodima, logičan slijed je da ako rastu cijene rastu i prihodi, a samim tim ako su rasle cijene rasli su i rashodi odnosno nabavna cijena gasa. Mi imamo povećanje i prihoda i rashoda u odnosu na prošlu godinu 60&%. Kada uzmemo sve ovo u obzir, imamo situaciju da je ovo preduzeće ostvarilo dobit od 270.000KM u toku prošle godine i premašili smo plan za 20%.

Subvencije od strane Gradske uprave za domaćinstva

Zahvaljući Gradskoj upravi i vama gradskim vijećnicima da je u februaru prošle godine ovo Gradsko vijeće izglasalo subvencije za naša domaćinstva i to je direktno otišlo na teret dobiti JP Visoko Ekoenergija, a što iznosi 150.000KM. Pored svih cjenovnih pritisaka koje su podnijeli naši korisnici mislim da je ovaj potez umnogome ublažio i olakšao koliko toliko našim korisnicima.

Nametnuta taksa od 2KM iz 2017.godine

Važno je spomenuti i mjeru izglasavanja ukidanja takse na prijedlog Gradskog vijeća i ako uzmemo u obzir da je taksa za mjerno mjesto po korisniku iznosila 2KM na broj korisnika koje ovo Javno preduzeće ima, a ima cca.2.500 korisnika puta 2KM mjesečno i puta 12 mjeseci dolazimo do cca. 60.000KM koje bi direktno išle na prihod JP Visoko Ekoenergija. Ovdje je još zanimljivo da ove takse za mjerno mjesto nisu bile ubačene u ugovore, ta taksa je nametnuta 2017.godine ali ugovori nisu bili izmijenjeni tako da su novi korisnici imali to u ugovorima a oni stariji nisu, tako da je prethodna uprava preduzeća imala dosta problema po pitanju pravne dosljednosti nametnute takse. I ne govorim ovo da bi govorio šta je neko radio prije mene, već govorim zbog posljedice plaćanja PDV-a na ono što nismo ni naplaćivali. Tako smo platili 12.500KM za nešto što nismo ni uprihodovali, ali jesmo rashodovali.

Dalje, želio bih naglasiti da su revizorski izvještaji za JKP Visoko Ekoenergija pozitivni i sve preporuke ćemo u budućnosti primjeniti.

Međuljudski odnosi

Ovo preduzeće sa strane izgleda onako fino, bajkovito, lijepo upakovano, međutim kroz ovih otprilike 25 godina postojanja u prosjeku 13-15 zaposlenih. Ja sam po dolasku na poziciju direktora ovog javnog preduzeća, a to je bilo početkom decembra 2021.godine uvidom u ugovore zaposlenih uočio neke nepravilnosti kod zapošljavanja i samim tim raskinuo sam ugovore ne zato što uposlenica nije izvršavala svoje radne obaveze kako treba, nego samo zato što taj ugovor nije bio sklopljen u skladu sa zakonom o javnim preduzećima, a uostalom prekršena je i uredba o zapošljavanju u ZDK, dokaz tome je da se vodi proces, odnosno da je Tužilaštvo u procesu dokazivanja ispravnosti tog ugovora. Međuljudski odnosi, a to je ono što ja posebno potenciram jer sam radio u privatnoj firmi gdje je fokus na zaposlenike toliko veliki da se kolege između sebe pomažu, moram ne kao direktor nego kao čovjek da kažem da sam razočaran činjenicom da meni u prosjeku svake dvije sedmice na stol dolaze dokumenti iz pravne službe da potpišem slanje te dokumentacije za Tužilaštvo ZDK ili bilo koju drugu instancu samo iz razloga jer su narušeni međuljudski odnosi a to traje već 10 do 15 godina od ranije. Moja pravna služba osim da se bavi onim čime bi trebala da se bavi, ona se bavi prikupljanjem dokumentacije i slanjem u Tužilaštva ili gdje je već to potrebno.

Proširenje gasne mreže

Što se tiče izgradnje mreže u prošloj godini mi smo uspjeli igraditi pet kilometara gasne mreže, prvenstvene tu mislim na područje Srhinja, Ozrakovića, Donjeg Moštra, dio prema Poriječanima i vrlo odgovorni smo bili po pitanju novih priključaka na već postojeću gasnu mrežu. Ono što želim također da istaknem jeste da nismo imali baš neke sreće sa izvođačem radova koji nam je konstantno, da ne kažem namjerno, izbjegavao da uradi ono što smo zahtijevali pa samim tim je reagovala i Gradska inspekcija po pitanju neizvršenih radova tako da činjenica da smo sa jednim izvođačem potpisali ugovor u julu, a raskinuli isti u oktobru govori o stavu Uprave o tome da je nama prioritet zadovoljstvo naših korisnika i da izvršavamo ono zbog čega smo tu.

Društvena odgovornost

Još jedna bitna stavnka za ovo javno preduzeće za koje se očekuje da ostvaruje dobit jeste i društvena odgovornost. Ako uzmete u obzir da smo mi u toke protekle godine izdvojili 50.000KM za sponzorstvo rukometnom klubu Bosna Visoko koji se i zove RK Bosna Visoko Ekoenergija govori o sluhu Uprave preduzeća ali i Gradske uprave koji također isto izdvaja značajna sredstva za sport govori i o tome da smo spremni zarađeni novac vratiti građanima kroz te aktivnosti. Pored toga finansiran je i nogometni klub kao i ostali sportske i društvene organizacije.

Plan aktivnosti za narednu godinu

Što se tiče plana aktivnosti za narednu godinu to je širenje gasne mreže, cilj nam je da se gasna mreža proširi na što veći dio našeg grada ali isto tako moram reći da imamo u nekim dijelovima i nerazumijevanja tipa nekog pritiska od stanovnika u određenoj ulici gdje zahtijevaju da se pruži gasovodna mreža i mi to uradimo, a nakon toga broj priključaka bude nula? Ali treba gledati dugoročno i te ekološke efekte što je svakako i naš cilj. Naravno, pratimo i kapitalna ulaganja Grada Visokog i nastojimo da našu mrežu pružimo prije asfaltiranja ili rekonstrukcije puteva kako ne bi poslije ponovo vršili iskopavanja. Iskreno se nadam da će u budućnosti biti sve veći broj korisnika gasa u Visokom.”

 

Visoko.co.ba

 

 

 

NAJNOVIJE

Na Vrh