VIJESTI

Nakon usvajanja u Gradskom vijeću: Ovo je izmijenjeni i dopunjeni ‘Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu Grada Visoko za 2022.’

Gradsko vijeće Visoko na 21. sjednici, održanoj 27.10.2022. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022.godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i ostali projekti).

U nastavku pogledajte šta je planirano u ovom izmijenjenom i dopunjenom Programu kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022.godinu:

 

A)  Projekti koji se finansiraju direktno iz Budžeta Grada Visoko

 

Naziv projekta

Planirana sredstva Budžetom Grada Visoko (KM) Ugovorena sredstva / Procijenjena vrijednost (KM)
1. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Veliko Čajno 80.000,00 80.400,00
2. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Loznik-Brdo 40.000,00 40.000,00
3. Sanacija i održavanje lokalnog puta Gračanica do Goruše 525.000,00 475.700,00
4. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Srhinju 100.000,00 73.700,00
5. Sanacija i održavanje lokalnog puta od džamije u Donjem

Moštru do željezničke pruge

300.000,00 296.200,00
6. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju B.Mahali 135.000,00 90.000,00
7. Sanacija i održavanje lokalnog puta Bogošići-Podvinci 100.000,00 81.900,00
8. Sanacija i održavanje lokalnog puta od Bogošića do Lužnice

(prema MZ Bulčići)

50.000,00 160.700,00
9. Sanacija i održavanje lokalnog puta u ulici Aleja Šehida

Resula

400.000,00 399.700,00
10. Sanacija i održavanje lokalnog puta u ulici Muftije

Numanagića MZ Stari Grad

170.000,00 169.600,00
11. Saniranje i asfaltiranje udarnih rupa u MZ Stari Grad 50.000,00 35.100,00
12. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Čekrekčije prema poslovnoj zoni 40.000,00 60.000,00
13. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Taukčići 50.000,00 50.000,00
14. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Kula Banjer 100.000,00 104.600,00
15. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Džerzovo MZ

Liješeva

50.000,00 54.700,00
16. Sanacija i održavanje dionice puta Mahala krak 1 – krak 2 50.000,00 49.800,00
17. Izgradnja javne rasvjete u Muhašinovićima 80.000,00 80.000,00
18. Sanacija i održavanje puta Babina Voda MZ Buci 40.000,00 34.800,00
19. Sanacija i održavanje lokalnog puta Stuparići 40.000,00 28.100,00
20. Sanacija i održavanje puta Plješevica prema kolektoru 30.000,00 23.400,00
21. Sanacija i održavanje lokalnog puta Donji-Orašac – Donji

Kološići u MZ Orašac

100.000,00 100.000,00

 

22. Uređenje unutrašnjosti Društvenog doma u Gornjem Moštru 20.000,00 16.700,00
23. Sanacija i održavanje puta Šahići MZ Radovlje 20.000,00 20.000,00
24. Sanacija i održavanje puta Čakalovići – Lisovo 38.300,00 26.300,00
25. Odvodnja bujičnog potoka Luka uz prikupljanje oborinskih

voda u naselju Željeznička stanica Poriječani

30.000,00 30.000,00
26. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Džindići prema

Džamiji

30.000,00 30.000,00
27. Sanacija i održavanje lokalnog puta Kološići – Stari Kološići 100.000,00 100.000,00
28. Sanacija i odžavanje nekategorisanog puta u naselju Seoča,

dionica Dubovi

70.000,00 51.500,00
29. Izgradnja javne rasvjete u naselju Donja Seoča – MZ

Dobrinje

30.000,00 30.000,00
30. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Zilići 30.000,00 30.000,00
31. Sanacija i održavanje lokalnog puta u MZ Poriječani

(Grđevac)

30.000,00 18.800,00
32. Sanacija i održavanje lokalnog puta u MZ Poriječani (Pode) 20.000,00 13.500,00
33. Sanacija i održavanje lokalnog puta u MZ Poriječani

(Zagornica)

45.000,00 28.100,00
34. Sanacija i održavanje lokalnog puta u MZ Poriječani

(Poklečići)

40.000,00 26.400,00
35. Izgradnja javne rasvjete MZ Vratnica 50.000,00 43.300,00
36. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Tušnjići 50.000,00 55.000,00
37. Rekonstrukcija nekategorisanog puta prema Radinovićima 60.000,00 45.600,00
39. Sanacija i održavanje lokalnog puta Han-Vjer u Goduši 50.000,00 50.000,00
40. Sanacija i održavanje puta u MZ Centar (Prijeko) 50.000,00 50.000,00
41. Uređenje trotoara na Kožarskom mostu – mermer/granit 80.000,00 78.400,00
UKUPNO 3.533.300,00 3.232.000,00
 

B) Projekti koji će se realizovati iz Budžeta Grada Visoko uz sufinansiranje Službe Civilne zaštite

 

 

Naziv projekta

Planirana sredstva Budžetom

Grada Visoko (KM)

Namjenska sredstva Službe Civilne zaštite

(KM)

Ugovorena sredstva / Procijenjena

vrijednost ukupno (KM)

1. Sanacija klizišta Klisa 2 48.684,50 37.615,50 86.300,00
2. Sanacija klizišta na lokalitetu ulice

Rašidovića

42.950,00 42.705,00 85.655,00
3. Sanacija klizišta Gunjište 55.700,00 29.200,00 84.900,00
4. Klizište u Podvincima 42.800,00 26.900,00 69.700,00
UKUPNO 190.134,50 136.420,50 326.555,00
 

C)  Projekti koji će se finansirati iz Budžeta Grada Visoko uz sufinansiranje većih nivoa vlasti (odobrena

sredstva)

 

 

 

Naziv projekta

 

 

Planirana sredstva Budžetom

Grada Visoko (KM)

 

Sredstva odobrena od drugih nivoa vlasti ili međunarodnih organizacija (KM)

 

Ugovorena sredstva / Procijenjena vrijednost ukupno (KM)

1. Sanacija i održavanje lokalnog puta u

naselju Brezovik MZ Radovlje

4.000,00 10.000,00 14.000,00
2. Izgradnja škole Alija Nametak Buci u MZ

Goduša

5.700,00 400.000,00 405.700,00
3. Izgradnja poslovnog objekta obdaništa i

jaslica u naselju Prijeko

182.800,00 420.000,00 602.800,00
4. Izgradnja Fekalne kanalizacije u naselju

Zimča faza I

92.162,00 277.838,00 370.000,00
5. Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju

Čifluk MZ Kralupi

33.000,00 50.000,00 83.000,00
 

 

6.

Sanacija (rekonstrukcija) saobraćajnice kroz industrijsku zonu Ozrakovići, sa izgradnjom javne rasvjete, oborinske i fekalne kanalizacije i sanacijom ulica

Kadije Uvejsa i Bosne Srebrne

 

 

529.503,50

 

 

1.219.662,00

 

 

1.794.165,50

UKUPNO 847.165,50 2.377.500,00 3.224.665,50
 

D)  Projekti koji će se finansirati od strane većih nivoa vlasti (odobrena sredstva)

 

Naziv projekta

Planirana sredstva Budžetom Grada Visoko (KM) Odobrena sredstva od drugih nivoa vlasti ili međunarodnih organizacija (KM)
 

1.

Dogradnja vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica, dogradnja rezervoara Kula Banjer (Sredstva Kantonalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK- vodne naknade)  

 

171.302,00

 

2.

Rekonstrukcija kanalizacione oborinske mreže i rekonstrukcija vodovoda Visoko – naselje Hadžijina voda  

 

492.698,00

UKUPNO 664.000,00
 

REKAPITULACIJA

 

Budžet Grada Visoko

 

Viši nivoi vlasti

 

Služba Civilne zaštite

A. Projekti koji se finansiraju direktno iz Budžeta Grada Visoko 3.232.000,00 0 0
 

B.

Projekti koji će se realizovati iz budžeta Grada Visoko uz

sufinansiranje Službe Civilne zaštite

 

190.134,50

 

0

 

136.420,50

 

C.

Projekti koji će se finansirati iz Budžeta Grada Visoko uz sufinansiranje viših nivoa vlasti

(odobrena sredstva)

 

847.165,50

 

2.377.500,00

 

0

 

D.

Projekti koji će se finansirati od strane viših nivoa vlasti (odobrena

sredstva)

 

0

 

664.000,00

 

0

UKUPNO 4.269.300,00 3.041.500,00 136.420,50

 

Visoko.co.ba / Redakcija

NAJNOVIJE

Na Vrh