VIJESTI

Sjednica Gradskog vijeća Visoko zakazana za četvrtak, 30. marta 2023. godine

Obavještava se javnost da će se 26. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, saziv 2020 – 2024 godina, održati 30.03.2023. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Izvod iz zapisnika sa 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlog poslovnika Gradskog vijeća Visoko
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Grada Visoko za period 2023-2027. godina
IZVJESTILAC: Edin Smailović, p.o. pomoćnik Gradonačelnika

4. Prijedlog odluke o odobravanju kreditnog zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH
IZVJESTILAC: Belma Karavdić-Čengić, šef Odsjeka za finansije

5. Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Grada Visoko za podršku poljoprivredi za 2023. godinu
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o.pomoćnica Gradonačelnika

6. Prijedlog odluke o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite na području Grada Visoko
IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

7. Prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostrora Udruženju žena “Nismo same“ Visoko
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku u Skupštini JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko, za imenovanje člana Nadzornog odbora
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

9. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnika i o radu gradskih službi uprave u 2022. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih i vanupravnih predmeta u 2022. godini
IZVJESTILAC: Gradonačelnik i pomoćnici Gradonačelnika

10. Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2022. godini
IZVJESTILAC: Melina Hodžić-Travančić, Gradska pravobraniteljica

11. Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2022. godinu
IZVJESTILAC: Belma Karavdić-Čengić, šef Odsjeka za finansije

12. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Visoko za 2022. godinu
IZVJESTILAC: Semić Emir, predsjednik Komisije

13. Vijećnička pitanja i inicijative

NAJNOVIJE

Na Vrh