VIJESTI

Stanari u Visokom uskoro dobivaju individualne vodomjere: Koliko će koštati ugradnja i šta znače ove promjene?

Na prošloj sjednici Gradskog vijeća Visoko usvojena je nova Odluka o vodovodu i kanalizaciji koja uvodi značajne promjene u načinu mjerenja potrošnje vode.

Glavna novost je obveza ugradnje individualnih vodomjera za svaki stan i poslovni prostor u svim zgradama, bez obzira na godine izgradnje. Ovo znači da će se potrošnja vode sada točno mjeriti za svakog korisnika, za razliku od dosadašnje prakse grupnog mjerenja.

Piše: Naim Kavazić

Međutim, dok će nove zgrade već imati ugrađene vodomjere, vlasnici stanova u postojećim zgradama sada moraju osigurati njihovu ugradnju.

Prema odredbama Odluke, ovaj posao će obaviti JKP “Visoko”, ali troškove, iako nije definirano, snose građani.

Prema Odluci, svi objekti koji budu građeni nakon stupanja na snagu ove Odluke moraju izvesti vodovodne instalacije i ugradnju vodomjera za svaki stan i poslovni prostor. Ovo znači da će se u novim zgradama vodomjeri ugrađivati po principu “jedan vodomjer po stanu”.

Za postojeće zgrade, Odluka nalaže da se vodomjeri moraju ugraditi za svaki stan i poslovni prostor. Vodovodne instalacije moraju biti izvedene na način da omogućuju mjerenje potrošnje vode svakom vlasniku prostora putem zasebnog vodomjera.

Očitavanje potrošnje mora se omogućiti sa stubišta, a ukupna potrošnja mjeri se preko glavnog vodomjera za svaku tarifu u vodomjernom oknu.

Također, Odluka propisuje da stambeni objekti kolektivnog stanovanja s dva ili više vlasnika stambenih jedinica moraju imati glavni vodomjer u vodomjernom oknu na javnoj površini.

Stambeno-poslovni objekti obvezni su imati zasebno glavni vodomjer za svaku tarifu, tj. zasebno za stambeni dio, zasebno za poslovni dio i dio koji će eventualno koristiti ustanove.

Suglasnost za priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu JKP “Visoko” davat će na osnovi Glavnog (Izvedbenog) projekta objekta koji se priključuje, a priključak će izvesti samo ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovom Odlukom.

U dokumentu izravno nisu navedeni specifični troškovi ugradnje vodomjera za vlasnike stanova u postojećoj zgradi. Međutim, iz općih odredbi možemo shvatiti sljedeće:

– Troškove ugradnje vodomjera u stambenim zgradama koje su već izgrađene najvjerojatnije snose sami vlasnici stanova.

– JKP “Visoko” će biti zaduženo za izvođenje radova na ugradnji vodomjera, ali će troškove radova snositi vlasnici stanova.

– Vlasnici stanova će morati dobiti suglasnost JKP “Visoko” za izvođenje radova na ugradnji vodomjera. Ova suglasnost se daje na osnovi tehničkih uvjeta i u skladu s važećim propisima.

– JKP “Visoko” je odgovorno za preventivno i tekuće održavanje vodomjera, što uključuje baždarenje i zamjenu vodomjera u slučaju dotrajalosti ili kvara.

Ove odredbe osiguravaju da se ugradnja vodomjera u već izgrađenim stambenim zgradama vrši na organiziran i kontroliran način, čime se omogućuje točno mjerenje potrošnje vode za svakog korisnika.

Naim Kavazić // Visoko.co.ba

NAJNOVIJE

Na Vrh