VIJESTI

U prvom kvartalu 2023.: Tekući transferi iz Budžeta Grada Visoko premašili planirane iznose za više od 700.000 KM

Na sljedećoj 28. sjednici Gradskog vijeća Visoko, koja je zakazanu za četvrtak, između ostalog raspravljat će se i o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period od 1.1.2023. do 31.3.2023. godine.

Prema dokumentima do kojih je došao portal Visoko.co.ba, nalazi se i izvještaj o ostvarenim izdacima u prvom kvartalu 2023. godine, koji pokazuje da su izdaci ostvareni u iznosu od 5.342.051,40 KM, što čini 61,09% od planiranih izdataka.

U kategoriji plata i naknada, izvršeni izdaci iznosili su 942.831,22 KM ili 84,41% od plana. To uključuje bruto plate u iznosu od 842.547,68 KM i naknade zaposlenih radnika u iznosu od 100.283,54 KM. Doprinos poslodavca planiran je u iznosu od 105.000,00 KM, a izvršen je u iznosu od 91.270,71 KM, što čini 86,92% od planiranog iznosa.

Izdaci za materijal i usluge ostvareni su u iznosu od 1.287.028,35 KM, što predstavlja 93,43% od planiranih izdataka koji su iznosili 1.377.475,00 KM. Najveći udio u ovoj kategoriji izdataka ima javna potrošnja, koja obuhvata izdatke za javnu rasvjetu, održavanje javnih površina, signalizaciju, fontane, deponiranje i prevoz otpada, prevoz đaka i studenata, kao i izdatke za PDV i druge potrebne usluge.

Tekući transferi premašili su planirane iznose, ostvarivši 2.412.642,44 KM, što čini 141,60% od planiranih 1.703.900,00 KM. Ti transferi uglavnom su namijenjeni socijalnim davanjima korisnicima JU Centar za socijalni rad, pripadnicima boračkih populacija, mjesnim zajednicama, kulturi, sportu, društvenim djelatnostima, javnim ustanovama, javnim preduzećima i udruženjima građana.

Izdaci za kamate na kredite za infrastrukturu iznosili su 59.564,39 KM, premašujući planirani iznos od 25.000,00 KM za 238,26%.

U pogledu nabavke stalnih sredstava, izdaci su ostvareni u iznosu od 156.655,27 KM, što predstavlja samo 3,72% od planiranih 4.206.625,00 KM. Realizacija planiranih aktivnosti vezanih uz ove izdatke uglavnom se očekuje u drugom dijelu godine, tijekom građevinske sezone.

Tekuća rezerva nije imala izvršenje u prvom kvartalu 2023. godine, iako je planirana u iznosu od 5.000,00 KM.

Izdaci za otplate dugova po kreditima za infrastrukturu iznosili su 392.059,02 KM, što je premašilo planirani iznos od 205.000,00 KM za 191,25%.

Iako su izdaci u prvom kvartalu 2023. godine ostvareni u ukupnom iznosu od 5.342.051,40 KM, što čini 61,09% od planiranih, vrijedno je napomenuti da su pojedine kategorije izdataka premašile planirane iznose, dok su neke ostale ispod očekivanja.

Naim K. Visoko.co.ba

NAJNOVIJE

Na Vrh