VIJESTI

Amer Hindija, direktor JP “Visoko Ekoenergija”: Ovo preduzeće sa strane izgleda onako fino, bajkovito, lijepo upakovano, međutim …

Direktor JP “Visoko Ekoenergija” Amer Hindija podnoseći izvještaj o poslovanju Gradskom vijeću za proteklu godinu dotakao se i teme narušenih međuljudskih odnosa u ovom javnom preduzeću, a koji kao krajnji ishod imaju česte sudske procese i stalno zahtijevanje dokumentacije za potrebe Tužilaštva.

– “Ovo preduzeće sa strane izgleda onako fino, bajkovito, lijepo upakovano, međutim kroz ovih otprilike 25 godina postojanja u prosjeku 13-15 zaposlenih. Ja sam po dolasku na poziciju direktora ovog javnog preduzeća, a to je bilo početkom decembra 2021.godine uvidom u ugovore zaposlenih uočio neke nepravilnosti kod zapošljavanja i samim tim raskinuo sam ugovore ne zato što uposlenica nije izvršavala svoje radne obaveze kako treba, nego samo zato što taj ugovor nije bio sklopljen u skladu sa zakonom o javnim preduzećima, a uostalom prekršena je i uredba o zapošljavanju u ZDK, dokaz tome je da se vodi proces, odnosno da je Tužilaštvo u procesu dokazivanja ispravnosti tog ugovora. Međuljudski odnosi, a to je ono što ja posebno potenciram jer sam radio u privatnoj firmi gdje je fokus na zaposlenike toliko veliki da se kolege između sebe pomažu, moram ne kao direktor nego kao čovjek da kažem da sam razočaran činjenicom da meni u prosjeku svake dvije sedmice na stol dolaze dokumenti iz pravne službe da potpišem slanje te dokumentacije za Tužilaštvo ZDK ili bilo koju drugu instancu samo iz razloga jer su narušeni međuljudski odnosi a to traje već 10 do 15 godina od ranije. Moja pravna služba osim da se bavi onim čime bi trebala da se bavi, ona se bavi prikupljanjem dokumentacije i slanjem u Tužilaštva ili gdje je već to potrebno.” – rekao je u dijelu svog izlaganja direktor JP Visoko Ekoenergija Amer Hindija.

NAJNOVIJE

Na Vrh