VIJESTI

Mirza Ganić: Diskusije oko JKP Visoko nisu političke naravi, one su familijarno – rodbinske

Na posljednoj održanoj 28. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Visoko svakako je najinteresantnija bila tačka dnevnog reda – “Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko u 2022. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2023. godinu i Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2022. godini”, a u okviru te tačke najinteresantnije diskusije i najviše vremena je potrošeno na JKP “Visoko” gdje su diskutovala sva tri vijećnika'vijećnica SDP-a, Suad Agić, Izet Smajević, direktor Almir Hadžialić, a na kraju i sam gradonačelnik Mirza Ganić koji je rekao kako se radi i politizaciji priče o JKP “Visoko” te je izrazio i sumnju u ishode pokrenutih sudskih procesa kao i u lične familijarne interese kada je u pitanju ovo javno preduzeće.

Mirza Ganić / JKP Visokom su plaćene različite fakture!?
Mirza Ganić / JKP Visokom su plaćene različite fakture!?

– Obzirom da smo imali jednu tačku i jedan nastup, kad kao obični posmatrač ili građanin to posmatrate onda ostanete malo zatečeni jer izađe neko i nasrne i onda se kao treba braniti. E je sad neću da branim ni direktora ni Upravni ni Nadzorni odbor nego hoću da istaknem neke činjenice kako bi javnost sve to bolje razumjela. Građani su svakako prepoznali te nasrtaje, tu malo višu lagu i one koji su malo narasli jer su zauzeli neku poziciju na višim nivoima vlasti da baš eto tako se to i može nastupiti. Ja sam zagovornik da uvijek razgovaramo na jednom normalnom nivou.

Kad sam tek došao u Gradsku upravu nisam mogao pohvatati sve konce. JKP Visoko su plaćene različite fakture!? Ljudi koji su bili bliski tadašnjem direktoru potpisivali da li je urađen neki posao ili nije. Danas se pušta faktura tek kad je posao odrađen, kad je sve dokumentovano i uslikano. Ako su ovi mogli krasti 60 tona goriva možemo i mi legalno potrošiti tonu da se počiste gradske ulice kako treba jer je Visoko turistički grad.

Mirza Ganić o "Upraviteljstvu" u zgradama / Potpisivane su fakture, a da niko nije ni ušao u haustor
Mirza Ganić o “Upraviteljstvu” u zgradama / Potpisivane su fakture, a da niko nije ni ušao u haustor

Što se tiče ovog “Upraviteljstva”. Ja nisam zadovoljan “Upraviteljstvom”, ne živim u stanu ali sa ljudima sa kojima komuniciram ne znam građanina Visokog koji je zadovoljan tim. Sa direktorom sam obavio sastanak i razgovarano je i da se Gradska uprava uključi, jer i tada su nam dolazile pritužbe da su se potpisivale fakture da je neko očistio, pomeo, a sa druge strane ta ista firma nije ni ušla u haustor!?

Mi sad kao Gradska uprava i nadležne službe također imamo vrlo ozbiljan problem vezano za ove projekte koji su realizovani u “Prvoj” i “Drugoj” fazi gdje se ne može dobiti upotrebna dozvola jer ništa ne odgovara i ništa nije urađeno kako treba. A ta Komisija koja daje upotrebne dozvole jest Gradska Komisija, ali sastavljena od strane stručnjaka izvan zaposlenika Gradske uprave. Ljudi kada dođu i vide projekte i dokumente neće da daju svoj potpis na to jer je naplaćeno, isprojektovano, a urađeno drugačije nego što je trebalo biti !?

Mirza Ganić / Obavezujemo sve u JKP Visoko ako znaju da je neko ukro ili uzeo pare, treba ga prijavit!
Mirza Ganić / Obavezujemo sve u JKP Visoko ako znaju da je neko ukrao ili uzeo pare, treba ga prijaviti!

I sada dolazimo do ovih krivičnih prijava. Nešto ja da vam budem iskren ne vjerujem u to. Ne vjerujem u to jer sam viđao slučajeve koji su bili jasni a na kraju su bili odbacivani kao neosnovani!? Vjerujem više u to, evo čemu svjedočimo kako se to politički može brzinski ako nekoga hoćete da smijenite, sklonite kako se to brzinski rješava. Ali obavezujemo direktora i obavezujemo sve u JKP Visoko ako znaju da je neko ukrao ili uzeo pare, treba ga prijaviti! I zato sve što je urađeno kako ne treba neka se sekira taj koji je to nečasno radio, ne želim mu ja zlo, ali mi danas umaramo sistem zato što neko nije radio kako treba kad je trebalo. I zato danas imamo situaciju da ljudi iz Gradske uprave pored svojih redovnih poslova moraju da rade i popravljaju greške iz prošlosti i to treba građani da znaju.

I zato se ne mogu suzdržati jer prethodne diskusije nisu bile političke jer su bile familijarno rodbinske, a možemo i o tome pričati ako želite i ako bude potrebe.

Visoko.co.ba

 

NAJNOVIJE

Na Vrh